Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

II Puchar Firmy TWOJA BROŃ, 16 lipca 2022 roku – LISTA STARTOWA ZAWODNIKÓW ZAMKNIĘTA W DNIU 4 LIPCA (BRAK WOLNYCH MIEJSC)

UWAGA – LISTA STARTOWA ZAWODNIKÓW ZAMKNIĘTA W DNIU 4 LIPCA (BRAK WOLNYCH MIEJSC)

Zawody odbędą się w dniu 16 lipca 2022 roku na terenie strzelnicy myśliwskiej i sportów obronnych w miejscowości Suchodół, gmina Tarczyn. Organizatorami zawodów jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie wraz z firmą Twoja Broń. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ – w pełnym pięcioboju myśliwskim.

Liczba zawodników jest ograniczona do 84, o udziale decyduje kolejność wniesionych wpłat wpisowego. Wpisowe w kwocie 200 zł, wpłacić należy na konto bankowe Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie (89 1050 1038 1000 0022 4999 1445) w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2022 r – lub do zamknięcia listy startowej.

W tytule przelewu prosimy wpisać: Twoja broń, imię i nazwisko zawodnika oraz nr legitymacji PZŁ.

Organizator zwróci wpisowe jeśli zawodnik poinformuje mailowo (zo.warszawa@pzlow.pl) o rezygnacji z udziału w zawodach do dnia 11 lipca 2022 r. – po tym terminie wpisowe nie będzie zwracane.

Wyniki zawodów zawierające dane osobowe zawodników, obejmujące imię i nazwisko, kl. strzelecką nr startowy, okręg oraz ilość zdobytych punktów zostaną opublikowane na stronach internetowych pod adresem www.pzlow.pl , www.pzl.waw.pl oraz facebooku, jak również na tablicy wyników podczas trwania zawodów. Brak zgody na publikację wskazanych danych jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w zawodach.

Program zawodów

08:00-09:00 – Wydawanie nr startowych

09:00- 09:30 – Otwarcie zawodów

10:00- Rozpoczęcie strzelań

17:00- Ogłoszenie wyników, zakończenie zawodów

Regulamin zawodów

Udostępnij
Twitter
WhatsApp