Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

V Warszawski Puchar Benelli Suchodół 20 sierpnia 2022 r. – UWAGA! LISTA STARTOWA ZAWODNIKÓW ZAMKNIĘTA W DNIU 22 LIPCA (BRAK WOLNYCH MIEJSC)

UWAGA! LISTA STARTOWA ZAWODNIKÓW ZAMKNIĘTA W DNIU 22 LIPCA (BRAK WOLNYCH MIEJSC)

Zawody odbędą się w dniu 20 sierpnia 2022 roku na terenie strzelnicy myśliwskiej i sportów obronnych w miejscowości Suchodół gmina Tarczyn.

Organizatorami zawodów jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie wraz z firmą INCORSA.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ – w pełnym pięcioboju myśliwskim.

Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą członkowie PZŁ.

Liczba zawodników jest ograniczona do 84, o udziale decyduje kolejność wniesionych wpłat wpisowego.

Wpisowe w kwocie 250 zł, wpłacić należy na konto bankowe Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie (89 1050 1038 1000 0022 4999 1445) w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2022 r – lub do zamknięcia listy startowej.

Organizator zwróci wpisowe jeśli zawodnik poinformuje mailowo (zo.warszawa@pzlow.pl) o rezygnacji z udziału w zawodach do dnia 16 sierpnia 2022 r. – po tym terminie wpisowe nie będzie zwracane.

W tytule przelewu prosimy wpisać: Benelli, imię i nazwisko zawodnika oraz nr legitymacji PZŁ.Wyniki zawodów zawierające dane osobowe zawodników, obejmujące imię i nazwisko, kl. strzelecką nr startowy, okręg oraz ilość zdobytych punktów zostaną opublikowane na stronach internetowych pod adresem www.pzlow.pl , www.pzl.waw.pl oraz facebooku, jak również na tablicy wyników podczas trwania zawodów. Brak zgody na publikację wskazanych danych jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w zawodach.

Program zawodów

08:00-09:00 – Wydawanie nr startowych

09:00- 09:30 – Otwarcie zawodów

10:00- Rozpoczęcie strzelań

17:00- Ogłoszenie wyników, zakończenie zawodów

Udostępnij
Twitter
WhatsApp