Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Warszawa

Pogotowie postrzałkowe

Pogotowie postrzałkowe

Głównym celem pogotowia jest podniesienie jak największej ilości postrzałków zwierzyny grubej, co jest oczywiste ze względów etycznych i ekonomicznych, a jednocześnie przyczynia się do rozwijania praktycznych  umiejętności  psów i ich przewodników, poprzez pracę w naturalnych warunkach. Warto również podkreślić, że praca członków pogotowia postrzałkowego nie ogranicza się do polowań indywidualnych, ale również do pomocy przy prowadzeniu polowań zbiorowych. 

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że zgodnie z „Regulaminem polowań”- poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, nie później jednak niż po upływie 12 godzin od rozpoczęcia poszukiwań. Poniżej dane kontaktowe do przewodników psów.

  1. Kol. Marcin Drozdowski tel. 509 232 613
  2. Kol. Wojciech Łażewski tel. 601 223 139 
  3. Kol. Jacek Jagucki tel. 509 966 640
  4. Kol. Rafał Romański tel. 570 007 112
  5. Kol. Marek Pudełko tel. 696 945 024 
  6. Kol. Paweł Antoniewski tel. 601 666 000
  7. Kol. Jerzy Dyło tel. 601 327 173 

Dokument PDF:

  1. Zasady korzystania z Pogotowia postrzałkowego