Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Warszawa

Zarząd okręgowy

Wojciech Kowalczyk
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

 Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 2005 roku. Selekcjoner, Instruktor i Sędzia strzelectwa myśliwskiego, Strażnik łowiecki. Od 2010 roku członek Zarządu WKŁ 141 Szarak, obecnie Łowczy Koła. Były członek Komisji Hodowlanej ORŁ w Warszawie, obecnie członek 3 komisji problemowych i Zespołu ds. Kontroli kół łowieckich przy ZO PZŁ w Warszawie. Wykształcenie wyższe, ukończone studia doktoranckie na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Społecznik: strażak/ratownik OSP, członek Mazowieckiej Izby Rolniczej, członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Piasecznie, Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych – sekcji Warszawa. Odznaczony m.in.: Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Odznaką Honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa”.

Członkowie Zarządu Okręgowego

Członek Zarządu

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1990 roku. Od 1993 roku posiada uprawnienia selekcjonerskie, od roku 2005 instruktora i sędziego strzelectwa myśliwskiego. Jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW. W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk leśnych broniąc pracy „Społeczny odbiór łowiectwa”, w latach 2016/17 ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie szkodami łowieckimi” (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie). W latach 1995-2013 pracował w Zarządzie Wojewódzkim, a później Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie, zajmując się głównie szkoleniem kandydatów na myśliwych i selekcjonerów zwierzyny płowej. Od 2013 roku pracuje w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Zespole Gospodarki Łowieckiej. Zagadnieniami, które go szczególnie interesują są szkody łowieckie, zasady gospodarowania i zarządzania zwierzyną grubą, promocja dziczyzny w społeczeństwie. Członek Komisji Łuczniczej przy NRŁ oraz Komisji Wyceny Medalowej i Oceny Prawidłowości Odstrzału przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Warszawie.

Członek Zarządu

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 2008 roku. Od 2016 roku posiada uprawnienia selekcjonerskie. W 2002 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 Europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO. Wspólnik zarządzający Kancelarii Prawno-Patentowej.

Członek Zarządu

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 2015 roku. Od roku 2020 posiada uprawnienia selekcjonerskie. Członek Zarządu (Sekretarz) Koła Łowieckiego Dinosaurus. W 2007 roku uzyskał wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył również: w 2009 roku Podyplomowe Studia Menedżerskie kierunek: rachunkowość i podatki – Uniwersytet Warszawski. W 2011 roku Podyplomowe Studia Menedżerskie kierunek: IT w małych i średnich przedsiębiorstwach – Uniwersytet Warszawski. W 2020 roku Studia Podyplomowe Menedżerskie, uzyskany tytuł: Executive Master of Business Administration, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. Właściciel Biura Rachunkowego.