Kapelan okręgowy

Kapelanem Okręgowym PZŁ w Warszawie jest Ksiądz Leszek Bieńkowski