Kurs dla kandydatów na myśliwych (jesień 2021)

Kurs dla kandydatów na myśliwych (jesień 2021)

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 sierpnia 2021 roku zaczynamy zapisy na kurs dla kandydatów na myśliwych. Szkolenie przeprowadzone będzie od drugiej połowy września 2021 roku, będzie miał charakter zajęć sobotnio-niedzielnych. Program przewiduje 10 dni wykładowych. Odpłatność za szkolenie wynosi 1750 zł (brutto).

Wykłady będą się odbywały w Centrum Konferencyjno – wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Zapisy uczestników kursu rozpoczną się 11 sierpnia 2021 r. W celu zapisania się na kurs należy zgłosić się osobiście do biura Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie z potwierdzeniem wpłaty za kurs na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie:

nr konta 89 1050 1038 1000 0022 4999 1445

(w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w szkoleniu z dopiskiem „kurs podstawowy”). Liczba miejsc ograniczona. Ze względu na konieczność podpisania stosownych oświadczeń związanych z COVID-19 oraz koniecznością wydania materiałów, nie prowadzimy zapisów drogą e-mail czy też telefonicznie.

Kandydaci z poza naszego okręgu muszą posiadać skierowanie na odbycie szkolenia w ZO PZŁ w Warszawie wydane przez zarząd okręgowy, do którego należą.

Zapisy na kurs prowadzi oraz informacji o szkoleniu dla kandydatów do PZŁ udziela instruktor Grzegorz Kopeć – tel. (22) 825-66-10, (22) 825-30-03, (22) 631-25-75 wew. 111;