Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej

Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Uprzejmie informujemy, że ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej (rogacze, jelenie szlachetne byki, daniele byki) pozyskanych w sezonie 2020/2021 na terenie okręgu warszawskiego odbędzie się w dniach 11-12 maja br., na terenie Strzelnicy Myśliwskiej i Sportów Obronnych w Suchodole k. Tarczyna (Suchodół, ul. Myśliwska 6, 05-555 Tarczyn)

W trosce o zdrowie wszystkich zainteresowanych, w celu ograniczenia do niezbędnego minimum liczby osób przebywających jednocześnie na terenie obiektu, uprzejmie prosimy o:

–   wcześniejsze (tj. przed dniem 11 maja br.) dostarczenie na teren Strzelnicy wszystkich trofeów samców zwierzyny płowej pozyskanych w roku gospodarczym 2020/2021 i przekazanie ich bezpośrednio Kierownikowi Strzelnicy Kol. Pawłowi Marczakowi;

–   dołączenie wykazu myśliwych, którzy pozyskali rogacze/jelenie szlachetne byki/daniele byki, na arkuszach oceny prawidłowości odstrzału oraz o prawidłowe opisanie każdego przedstawianego trofeum na metryczce z podaniem:

– imienia i nazwiska myśliwego, który dokonał odstrzału;

– nr obwodu łowieckiego na terenie, którego dokonano odstrzału;

– daty dokonania odstrzału;

– rodzaju upoważnienia, na podstawie którego dokonano odstrzału (selekcyjny/łowny).

Odbiór trofeów możliwy będzie po przeprowadzeniu oceny (tj. od dnia 13 maja br.).

UWAGA!: Dostarczenia i odbioru trofeów należy dokonać w godzinach:

wtorek-piątek (godz. 12:00-18:00)

sobota-niedziela (godz. 10:00-16:00)

lub po wcześniejszym umówieniu się z Kierownikiem Strzelnicy Kol. Pawłem Marczakiem (tel: 607 279 977)

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Instruktorem Kol. Janem Danyłowem

– tel. (22) 825-66-10, (22) 825-30-03, (22) 631-25-75 wew. 104, j.danylow@pzlow.pl

Z góry dziękujemy za respektowanie powyższych wytycznych.