Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PRACY TROPOWCÓW im. PUŁKOWNIKA JÓZEFA PAWŁUSIEWICZA w ZAMOSTKACH – 8 października 2022 r.

 

Informujemy, że w dniu 8 października 2022 r. w Zamostkach odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Pracy Tropowców (dla OGARÓW POLSKICH, GOŃCZYCH POLSKICH oraz POLSKICH SPANIELI MYŚLIWSKICH). Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest przesłanie na adres mailowy j.lechtanski@pzlow.pl poniższych dokumentów:

  1. Wypełniony, podpisany formularz zgłoszeniowy;

  2. Skan rodowodu psa;

  3. Skan zaświadczenia badania serologicznego, potwierdzającego poziom przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny;

  4. Oświadczenie uczestnika nie będącego członkiem PZŁ;

  5. Potwierdzenie przekazania wpisowego w wysokości: 100 zł – dotyczy członków PZŁ lub 150 zł – dla pozostałych uczestników, na konto bankowe Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie: 89 1050 1038 1000 0022 4999 1445

W tytule przelewu należy wpisać „Tropowce-nazwa psa, imię nazwisko zgłaszającego”.

Liczba psów biorących udział w ocenie pracy jest ograniczona o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Niekompletne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Uwaga, na imprezę należy zabrać oryginał rodowodu oraz aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie oraz zaświadczenie badania serologicznego, potwierdzającego poziom przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny. 

Lista uczestników zostanie sporządzona na podstawie dokonanych wpłat i przesłaniu kompletu wymaganych dokumentów, na adres: j.lechtanski@pzlow.plnieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2022 roku, lub do zamknięcia listy uczestników.

08:00 – Zbiórka, przegląd weterynaryjny i sprawdzanie dokumentów

08:30 – Rozpoczęcie imprezy (miejscowość Nadma ul. Jaworówka 1).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Do pobrania:

 Zgłoszenie tropowce 2022

Oświadczenie 2022

Udostępnij
Twitter
WhatsApp