Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Program obowiązkowego, grupowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Kół Łowieckich oraz Ośrodków Hodowli Zwierzyny 2022/2023

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia okresu ochrony w ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Kół Łowieckich oraz Ośrodków Hodowli Zwierzyny, przypominamy o ustawowym obowiązku ubezpieczenia OC w roku polisowym 2022/2023.

 

Aby przystąpić do Ubezpieczenia OC Kół Łowieckich oraz OHZ należy:

  1. Wybrać jeden spośród sześciu proponowanych wariantów ochrony ubezpieczenia, uzupełnić, podpisać i opieczętować oświadczenie dla Kół Łowieckich i OHZ-ów (w załączniku), a następnie przekazać je (mailowo lub w oryginale papierowym) do macierzystego Zarządu Okręgowego do 23.09.2022.
  2. Przelać składkę za ubezpieczenie zgodną z zaznaczonym na oświadczeniu wariantem ubezpieczenia na konto właściwego Zarządu Okręgowego PZŁ do 23.09.2022.

Komplet dokumentów odnowieniowych:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Karta Produktu

Druk oświadczenia 2022

Zakres OC KŁ i OHZ

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości związanych z procesem odnowienia ubezpieczenia, prosimy o kontakt z:

Anna Siworska
tel.: 515 751 797
e-mail: anna.siworska@wdbsa.pl

Paulina Gromadzka

tel.: 504 826 910

e-mail: paulina.gromadzka@wdbsa.pl

Aleksandra Mróz

tel.: 512 370 606

e-mail: aleksandra.mroz@wdbsa.pl

Udostępnij
Twitter
WhatsApp